Gasanalys

Analysator
system

Provtagning

Kylare

Stofthalts
mätare

Displayer

Paramagnetisk cell

Start


Analysatorsystem


Med lång erfarenhet av gas analys och dess problematik tar vi fram "skräddarsydda" system för att möta uppdragsgivarens behov av en tillförlitlig analys.
Vi har levererat ca 100 olika skåp som finns runt om i världen då det mesta vi gör går på export, men många referenser och byggnationer även i Sverige

CAD ritningar och dokumentationer © Copyright RoLiKon JFD AB 2007 | Tel: 08 - 449 33 09 Fax: 08 - 449 37 72