Analysatorer
och gaskromatografer 

Analysator
system

Provtagning

Kylare

Stofthalts
mätare

Displayer

Paramagnetisk cell

Start


Stofthaltsmätare


DM-670 är designad för mätning och indikering av stoft i process och för arbetsmiljö övervakning.
Huvudkriterierna vid designen av DM-670 har varit, användarvänlighet, tillförlitlighet och enkel installation.
DM-670 kan användas inom ett brett område av stoftkoncentrationer.


DM-670 består av tre enheter. Central, laser och mottagarenhet.Mätprincipen för DM-670 är en kombination av absorption och ljusreflektion när laserstrålen träffar partiklarna. Ljusintensiteten mäts och bearbetas i centralenheten. Mätsträcka ca 0.5 - 25 m.
Typiska applikationer finns inom pappersindustri, energiverk och gruvindustri.


© Copyright RoLiKon JFD AB 2007 | Tel: 08 - 449 33 09 Fax: 08 - 449 37 72